Video i zvucni formati i njihova obrada

Da bi se zvuk registrovao mora postojati signal koji ga prenosi. Signal koji putuje do našeg uha je mehanička promena pritiska vazduha i naziva se analogni signal. Da bi računar mogao da registruje analogni signal, potrebno je analogni signal pretvoriti u digitalni postupkom digitalizacije koji se odvija u tri koraka:

     1. ​zvuk se mikrofonom pretvara u analogni električni signal

     2.analogni električni signal se uz pomoć zvučne kartice i njenog analogno-digitalnog AD konvertera pretvara u digitalni signal

     3.digitalni podaci se kodiraju, po potrebi sažimaju i čuvaju na disku računara​

                                            

 

AD konverter analogni električni zvuk pretvara u niz brojeva i on se postupkom kodiranja (encoding) oblikuje u poseban format i zapisuje u zvučnu datoteku. Obrnut postupak (pretvaranje kodiranog zapisa u niz brojeva) se naziva dekodiranje (decoding). Program kojim se kodira i dekodira naziva se kodek (codec).
Reprodukcija zvuka je obrnuti proces od digitalizacije zvuka, u kome se pomoću DA konvertera digitalni zapis pretvara u analogni električni signal.                         

 

Mera kvaliteta zvučnog zapisa naziva se Bit rate, koji predstavlja broj bitova kojim je opisan zvučni zapis za vreme od jedne sekunde. jedinica za merenje Bit rate je KBit/s. Evo nekih primera kvaliteta zvučnog zapisa:
 • 4 KBit/s - minimalni kvalitet govora
 • 8 KBit/s - "telefonski" kvalitet
 • 32 KBit/s - "radio" kvalitet dugih i srednjih talasa
 • 96 KBit/s - "radio" kvalitet ultra kratkih talasa
 • 128 KBit/s - tipičan kvalitet audio zapisa
 • 256-320 Kbit/s - približan kvalitet audio CDzapisa

Kao što se može zaključiti, što više kilobita u sekundi, to je zvučni zapis kvalitetniji. 

 

 Izvor: http://vokainformatika weebly.com/obrada-zvuka/zvuk-i-racunar 

 

 Najpoznatiji formati su:

 

 • MIDI(.MID)- Midi format nezavisan od platforme
 • Wave(.WAV)-Microsoft format za digital audio
 • Audio Interchange File Format(.AIF)-Macintosh format za digital audio
 • Sun audio(.AU)-Sunov komprimovani digital audio
 • audio CD(.CDA)-Format zvuka na audio CD
 • Windows Media audio codec(.WMA)-Microsoft komprimovani format
 • MPEG audio Layer 3(.MP3)-Audio Format koji je sve više u upotrebi

 

Najpoznatiji Nekomprimovani formati su:

 

 • AIFF
 • AU
 • CDDA
 • IFF-8SVX
 • IFF-16SV
 • RAW
 • WAV

 

Najpoznatiji komprimovani foramti su:

 

 • FLAC
 • LA
 • PAC
 • M4A
 • APE
 • RKA
 • SHN
 • TTA
 • WV
 • WMA
 • OptimFROG

 

 

Izvor: http://i7.oshrs.edu.rs/ii-obrada-zvuka/7-formati-zvucnih-zapisa-konverzija-izmedu-razlicitih-formata-zvucnih-zapisa

Čestitamo

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.